Priser

Vi følger Normaltariffen for fastleger.

Barn under 16 år er gratis (med unntak av materiell). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.