Informasjon og nyheter

Koronavirus

Kan du være smittet? Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker?

IKKE GÅ INN PÅ LEGESENTERET MED MINDRE DU ER KRITISK SYK!   Ring oss først: 63 92 46 50

Har du en allerede avtalt time på legesenteret og er forkjølet? Gå IKKE inn på legesenteret, men ring 63 92 46 50 for å avklare om timen skal avlyses eller ikke.

Du skal IKKE komme inn på legesenteret dersom du er satt i karantene eller isolasjon!

Hvis du er syk og trenger helsehjelp, skal du ringe din fastlege i ukedagene (ikke møt opp på legekontoret) eller legevakt på kveld og helg, 116 117.